Menu

Gezond bewegen

Gezond Bewegen
De cd-rom Gezond Bewegen is populair. Zeker 500 cd-rom’s zijn besteld door bedrijven die hun medewerkers willen helpen met Gezond Bewegen. Lees hier meer over de cd-rom Gezond Bewegen.

Cd-rom Gezond Bewegen
In de praktijk besteden cateringmedewerkers meer aandacht aan tijdsdruk en de wensen van de opdrachtgever dan de zorg voor het eigen lichaam. Veel medewerkers hebben niet in de gaten dat ook lichte fysieke inspanningen zich kunnen opstapelen tot zware fysieke klachten.

Langdurig achter de counter staan, het aanreiken van een maaltijd, het tillen van serviesgoed en het duwen van rolcontainers zijn allemaal handelingen die het lichaam belasten. De cd-rom Gezond Bewegen is voor cateringmedewerkers een manier om samen met hun locatiemanager aan de slag te gaan met gezond bewegen. Op de cd-rom staan tal van foto’s van goede en verkeerde bewegingen. En tips om eenvoudig gezond te bewegen. Tijdens een werkoverleg kan telkens een deel van het werk besproken worden aan de hand van de cd-rom. De cd-rom gaat apart in op de bedrijfs- en scholencatering, de inflightcatering en de institutionele catering. Zo herkennen medewerkers zich gemakkelijk in de bewegingen, foto’s en aanbevelingen.

Maar de cd-rom besteedt niet alleen aandacht aan manieren om gezond te bewegen op het werk. Het tillen van zware, hete pannen of gebruiken van de juiste hulpmaterialen komen uiteraard aan bod. Maar ook thuissituaties worden in de cd-rom gebruikt, om te laten zien dat gezond bewegen niet plaatsgebonden is. Het is daarmee een geschikt instrument om fysieke arbeidsomstandigheden bij medewerkers te verbeteren.

Wilt u een voorproefje van de cd-rom? Klik dan hier om delen te bekijken.

 

Bent u geïnteresseerd in deze cd-rom? FBA-geregistreerde cateraars kunnen hier de cd-rom kosteloos bestellen.

 

Blijvende aandacht voor Gezond Bewegen

Gezond bewegen vraagt voortdurende aandacht. De volgende ideeën zijn manieren om dat te bereiken:

  • Opleiding Gezond Bewegen opnemen in de RI&E en de kwaliteitsaudit, zodat basisprincipes gewaarborgd blijven.
  • Tijdens het functioneringsgesprek en werkoverleg cateringmedewerker bewust te maken van de basisprincipes van de cd-rom.
  • Aanstellen van een buddy (een directe collega) die de fysieke belasting van een collega in de gaten houdt, zodat de bewustwording op de werkvloer toeneemt.
  • Het verstrekken van informatie over gezond bewegen kan doelgerichter: splits bijvoorbeeld de behoeftes van kleine en grote locaties en de geef medewerkers van de keuken andere informatie dan de bediening.
  • Maak op de werkvloer foto’s en / of een video van de manier waarop cateringmedewerkers nu bewegen en gebruik deze voor feedback.
  • Zorg voor extra voorlichtingsmateriaal zoals een tip-kaart, posters of stickers, zodat de boodschap van de cd-rom onder de aandacht blijft.