Menu

RI&E

Inventariseren, evalueren en aanpakken!

Welkom bij de digitale RI&E voor de contractcatering. Met deze RI&E maakt u in 3 stappen voor uw bedrijf een RI&E inclusief Plan van Aanpak. Daarmee voldoet u aan de RI&E-plicht uit de Arbo-wet. Bovendien is de RI&E een praktisch houvast om gezond en plezierig werk in uw bedrijf toe te passen.

 

De RI&E maakt het mogelijk om alle risico’s van uw bedrijf op een rij te zetten. Door stellingen te beantwoorden weet u direct welke knelpunten er in uw bedrijf bestaan op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

 

Vervolgens kunt u de risico’s prioriteren en sorteren.

 

De derde stap is het Plan van Aanpak. In dit plan schetst u hoe u de risico’s wilt beperken of terugdringen. Deze digitale RI&E biedt u mogelijke oplossingen aan. Daarnaast verwijst de RI&E regelmatig naar oplossingen uit het oplossingenboek. Dit oplossingenboek is speciaal ontwikkeld voor de cateringbranche, en sluit aan bij de thema’s van deze RI&E.

De digitale RI&E kunt u hier downloaden.