Menu

De preventiemedewerker

Elk bedrijf moet tenminste één preventiemedewerker in dienst hebben. Deze medewerker kan maatregelen, die gericht zijn op veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf, uitvoeren.

Klik hier voor de handreiking preventiemedewerker.